The Wayback Machine - http://owocewszkole.org:80/aktualnosci/11-wystartowal-program-dla-szkol

 

Wystartował „Program dla Szkół”

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi Warunkami udziału w Programie dla szkół (zatwierdzonymi przez Prezesa ARiMR) obowiązującymi od dnia 11 września 2017 r. opracowanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r.  w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół oraz do przystąpienia do programu.

 

Warunki udziału w programie, lista dostawców oraz inne istotne informacje dostępne są stronie www.kowr.gov.pl.