AAA

"Zdrowe i kolorowe wakacje” z OT Kielce

W dniu 15 lipca br. w „Kawce zabawce” w Kielcach odbyły się zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat pod hasłem „Zdrowe i kolorowe wakacje” poświęcone zdrowemu odżywianiu.Tym razem zajęcia edukacyjne połączono z aktywnością fizyczną.

Były różne zagadki, zabawy a nawet konkurencje, min.:

- sadzenie i zbieranie warzyw,
- bieg z rybą na głowie,
- slalom z pomidorem na łyżce,
- rzut kapustą,
- tor przeszkód z rybą na głowie.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe, owocowe „medale”.

ARR reprezentowały, zajęcia poprowadziły, zdjęcia robiły i razem z dziećmi ucząc się bawiły: Agnieszka Duda i Magdalena Pedrycz z Sekcji Informacji i Promocji OT Kielce.

powrót