AAA

Warsztaty kulinarne z ARR - wrzesień 2014

Warsztaty kulinarne z ARR - wrzesień 2014

W minionym tygodniu Oddział Terenowy ARR zakończył cykl czterech warsztatów kulinarnych realizowanych w ramach promocji programu „Owoce i warzywa w szkole” w czterech szkołach podstawowych : Nr 25, Nr 12 i Nr 10 w Rzeszowie oraz w Szkole Podstawowej w Babicy. W warsztatach uczestniczyło około 300 dzieci z klas od „O” do „III”.

Celem warsztatów było propagowanie właściwych zachowań w konsumpcji żywności zwłaszcza poprzez długofalową zmianę nawyków żywieniowych w kierunku wzbogacenia diety żywieniowej dzieci o owoce, warzywa, soki owocowe i owocowo-warzywne.

Po krótkim wprowadzeniu dokonanym przez Dyrektora OT Andrzeja Wróbla, w którym przedstawił cele programu oraz harmonogram zajęć warsztatowych, przystępowano do ich realizacji.

Zajęcia rozpoczynały się quizem dotyczącym znajomości programu „Owoce i warzywa w szkole”, znajomości owoców i warzyw, ich walorów zdrowotnych i smakowych oraz wpływu na zdrowie, który przeprowadzali pracownicy Sekcji Informacji i Promocji Oddziału Terenowego ARR. Dla uczestników quizu za prawidłowe odpowiedzi były przygotowane różne nagrody. Emocji było dużo i każde dziecko chciało w nim uczestniczyć i otrzymać nagrodę.

Niemniej emocji dostarczało przygotowywanie pod nadzorem nauczyciela zawodu i uczniów - kucharzy z Zespołu Szkół Gospodarczych im. M.Spytka Ligęzy w Rzeszowie, kanapek i różnych innych przekąsek z owoców i warzyw.

Wszystkie dzieci były zachwycone taka formą warsztatów. Dyrektorzy wymienionych szkół oraz nauczycieli bardzo chwalili inicjatywę ARR i zapraszali do siebie na następne warsztaty. Dzieci dopytywały się kiedy będą następne takie warsztaty i deklarowały, że takich świetnych przekąsek nigdy nie robiły i będą je robić w domu.

powrót