AAA

Radosna "Warzywiada"

Radosna

W woj. mazowieckim już blisko 90 % dzieci z klas I – III szkół podstawowych otrzymuje porcje owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”.

W celu dalszej promocji programu oraz propagowania właściwych nawyków żywieniowych u dzieci Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie zorganizował imprezę dla dzieci pt. „Warzywiada”. Wydarzenie odbyło się 6 czerwca br. w Zespole Placówek Oświatowych w Porębie Średniej. Wzięło w nim udział ponad 200 dzieci ze szkół podstawowych, z gminy Brańszczyk.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali wspólnie: dyrektor OT ARR w Warszawie – Andrzej Różycki, wójt gminy Brańszczyk – Mirosław Pękul oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Średniej – Agnieszka Pękul. Przedstawiciel Agencji podczas otwarcia mówił o znaczeniu programu „Owoce w szkole” w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz o dużym zainteresowaniu, z jakim program spotkał się na Mazowszu i w całym kraju.

Podczas tej radosnej imprezy dzieci mogły korzystać z licznych atrakcji. Wśród nich znalazły się sportowe gry sprawnościowe oraz quizy i zabawy edukacyjne z owocami i warzywami, sprawdzające wiedzę na temat zdrowego odżywiania i propagujące aktywny tryb życia. Nie zabrakło również animacji taneczno-muzycznych oraz specjalnych punktów z atrakcjami dostępnymi przez cały czas trwania imprezy.
Jednym z nich był kącik malowania twarzy, gdzie dzieci mogły poprosić o namalowanie ulubionego owocu na twarzy i które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W innej minipracowni, przypominającym kuchnię, dzieci mogły uwolnić swój talent plastyczny. Dostępna była na nim m.in. masa solna, wałki, foremki oraz inne przybory kuchenne i plastyczne. Dzieci z ich wykorzystaniem lepiły owoce i warzywa, rysowały zdrowe potrawy oraz wyklejały ulubione owoce z kolorowej włóczki i papieru. Wszystkie dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymały drobne upominki, a szkoły z których pochodziły zestawy drobnego sprzętu sportowego.

Podczas całej imprezy funkcjonowało także stoisko OT ARR w Warszawie, na którym przedstawiciele warszawskiego Oddziału udostępniali materiały na temat programu „Owoce w szkole”. Zainteresowane osoby miały także możliwość uzyskać informacje na ten temat bezpośrednio od obecnych podczas wydarzenia pracowników Agencji. Za organizację i obsługę imprezy odpowiadali przedstawiciele Sekcji Informacji i Promocji: Anna Bogdan oraz Grzegorz Borkowski.

powrót