AAA

Promocja programu "Owoce i warzywa w szkole"

 Promocja programu

Kontynuując cykl spotkań promocyjnych w dniach 24, 25 i 27 listopada 2014 roku Kierownik Sekcji Informacji i Promocji OT ARR w Katowicach wraz z Z-cą Dyrektora OT ARR w Katowicach przeprowadzili prelekcje na temat zasad zdrowego odżywiania dla uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych woj. śląskiego.

Prelekcje odbyły się w formie prezentacji multimedialnych w obecności nauczycieli i wychowawców. Przeprowadzone zajęcia miały na celu promowanie zdrowego stylu życia promując w ten sposób program "Owoce i warzywa w szkole". Uczniowie za aktywność podczas zajęć zostali uhonorowani przez pracowników ARR drobnymi upominkami. Grono pedagogiczne jak i sami wychowankowie szkół wyrazili zadowolenie oraz aprobatę z prowadzonych tego typu zajęć.

powrót