AAA

Program "Owoce w szkole" jako element edukacji zdrowotnej

Program

Program „Owoce w szkole” jako element edukacji zdrowotnej – pod takim hasłem Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. zorganizował w dniu 4 czerwca 2014 r. w Gorzowie Wlkp. w Bibliotece Wojewódzkiej konferencję promującą realizowany przez ARR program.

Konferencja adresowana była do dyrektorów szkół podstawowych z województwa lubuskiego i koordynatorów programu, dostawców owoców i warzyw do szkół, przedstawicieli samorządu lokalnego, a także władz wojewódzkich. Uczestnicy konferencji nie zawiedli, frekwencja była duża. Podczas spotkania przybliżono założenia oraz cele programu „Owoce w szkole”. Celem spotkania było zachęcenie potencjalnych beneficjentów do udziału w programie, a jego uczestników – do dalszego uczestnictwa w działaniu promującym zdrowy styl życia wśród najmłodszych mieszkańców województwa.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonał wicewojewoda lubuski Jan Świrepo. Następnie dyrektor OT ARR w Gorzowie Wlkp. Romuald Gawlik omówił realizację programu w Polsce i na Ziemi Lubuskiej, podał wyniki oceny programu przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie oraz poinformował o zmianach, które nastąpią w programie od nowego roku szkolnego, ujętych w strategii na rok szkolny 2014/2015.

Następnie głos zabrała Bogna Ferensztajn – lubuski kurator oświaty, która przedstawiła funkcjonowanie szkół promujących zdrowie na terenie województwa. Chociaż spełnienie wszystkich wymogów certyfikatu szkoły promującej zdrowie nie jest proste, a przede wszystkim wymaga długoterminowej pracy szkoły, to w Lubuskiem jest już ponad 100 szkół, które stawiają na promocję zdrowego stylu życia.
Dietetyk Monika Kruszelnicka wygłosiła wykład nt. roli i znaczenia owoców i warzyw w codziennej diecie dzieci. Zachęcała nie tylko przedstawicieli szkół, lecz przede wszystkim rodziców, aby w codziennym jadłospisie dzieci uwzględniali nawet siedem porcji świeżych owoców i warzyw.

Na koniec omówiono dobre praktyki dotyczące działań edukacyjnych realizowanych w ramach programu „Owoce w szkole”. Działanie „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” przedstawiła Anna Sobczak – kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze.


W trakcie konferencji wręczono wyróżnienia dla szkół i dostawcę, którzy wspólnie z OT ARR od 2009 r. wzorowo realizują program „Owoce w szkole”.

powrót