AAA

"Owoce w szkole: w Porąbce i Turzy Śląskiej

Kierownik wraz z pracownikiem Sekcji Informacji i Promocji ARR OT w Katowicach 17 lutego 2014 roku udali się do Szkoły Podstawowej w Porąbce, a 19 lutego 2014 roku - do Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej.

W obecności grona pedagogicznego przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III na temat zasad zdrowego odżywiania w ramach programu ,,Owoce w szkole’ i ,,Szklanka mleka’’ . Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziano liczne nagrody ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego.

powrót