AAA

"Owoce w szkole" - program dla wszystkich

Dnia 19 maja br. w Gniewinie odbyła się konferencja pt.„ Owoce w szkole – program dla wszystkich”. Podczas spotkania omówiono programy promujące zdrowie, w tym szczególnie program Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole”.

Konferencję przygotował OT ARR w Gdyni, a uczestniczyło w niej ponad 100 dyrektorów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Obecni byli przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty, władze samorządowe i dostawcy programów ARR. Konferencję otworzył Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Gdyni Stanisław Wierycho. Dodatkowo głos zabrali Prezes ARR Radosław Szatkowski i Pomorski Wicekurator Oświaty Gabriela Albertin.

Podczas pierwszej części spotkania Dyrektor Stanisław Wierycho przedstawił historię oraz dotychczasową realizację programu „Owoce w szkole”. Nie zabrakło również informacji dotyczących zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji i najczęściej występujących nieprawidłowości. Z dużym zainteresowaniem spotkały się zapowiedzi zmian, które mają obowiązywać od nowego roku szkolnego. Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor Wierycho przedstawił niektóre wnioski z oceny programu „Owoce w szkole”, która aktualnie prowadzona jest w 17 pomorskich szkołach.

W następnej części konferencji swoje wykłady zaprezentowały Agnieszka Danielewicz z Instytutu Żywienia i Rozwoju Eligo oraz Daria Bogucka z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hematologii i Żywienia Dzieci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykłady pt.: „Odżywianie - rola i znaczenie w wieku rozwojowym” oraz „Ja w Środowisku – czyli w jaki sposób otoczenie wpływa na nawyki żywieniowe” zawierały wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące kształtowania zdrowia dzieci m.in.:

znaczenia właściwych nawyków żywieniowych w prewencji powstawania chorób cywilizacyjnych,
roli, częstotliwości i dostępności zdrowych produktów,
znaczenia żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych,
dobrych praktyk w tworzeniu odpowiednich warunków żywieniowych na terenie szkół.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali materiały informacyjne, które zostały przygotowane przez Sekcję Informacji i Promocji OT ARR w Gdyni. Dodatkowo podczas konferencji można było skosztować owoców, warzyw i soków, które na co dzień trafiają do naszych szkół. Prezentację i degustację przygotowała firma MEGA-HIT – zatwierdzony dostawca programu „Owoce w szkole”.

powrót