AAA

Opolska "Warzywiada" - symbolem zdrowej rywalizacji sportowej

Opolska

Sportowa rywalizacja, wyśmienici goście, duże emocje to tylko niektóre elementy składające się na pierwszą imprezę sportową, pod hasłem: „Warzywiada 2014”.

7 maja uczniowie z 17 opolskich szkół podstawowych wzięli udział w zawodach sportowych organizowanych przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu. Olimpiada odbyła się w hali Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu a uczestnicy mogli sprawdzić się w wielu konkurencjach sportowych, wśród których warto wymienić m.in. sztafetę z bananem, pogoń za złodziejem owoców czy wyprawę do rajskiego sadu. Każdą szkołę reprezentowało dwudziestu przedstawicieli, których duch rywalizacji sportowej nie opuszczał przez cały czas trwania imprezy. Swoim faworytom kibicowało wielu uczniów zasiadających na trybunach. Wszystkich uczestników olimpiady było niespełna 400.

Pani Agnieszka Zagola – Dyrektor OT ARR w Opolu oficjalnie dokonała ceremoniału otwarcia imprezy, podkreślając cel i realizację programu „Owoce w szkole” w ramach strategii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Samorządu Województwa Opolskiego – Pani Wicemarszałek Barbara Kamińska, Pan Wicemarszałek Antoni Konopka, Pan Grzegorz Sawicki – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty – Opolski Kurator Oświaty Pani Halina Bilik i Wicekurator – Pan Rafał Rippel. O wysokiej randze imprezy świadczy również obecność autorytetów sportowych z pierwszych stron gazet: Aida Bella, Bartłomiej Bonk, Jerzy Szczakiel, Krzysztof Siemion, Wojciech Tyc, Janusz Trzepizur i Konrad Owczarek – Polscy Olimpijczycy, Mistrzowie Świata i Europy - osoby, które wniosły bardzo duży wkład w rozwój polskiego sportu. Miło było popatrzeć jak zafascynowane sportowcami dzieci naśladowały swoich fanów konsumując przygotowane przez nich porcje owocowo-warzywne. Każdy uczeń miał możliwość w tym dniu otrzymać autograf z dedykacją.

Do częstowania uczestników zdrowymi smakołykami przyłączyli się wszyscy wspomniani przedstawiciele urzędów, występując oczywiście w koszulkach olimpijskich. Każdy z nich w tym dniu miał ręce pełne owocowej roboty.

Reprezentanci szkół prowadzili zacięty bój o zwycięstwo w rywalizacjach sportowych a także popisując się wiedzą na temat profilaktyki zdrowia. Pod okiem opolskich sportowców Pana Mirosława Śnigórskiego oraz Pana Ryszarda Marcinów prowadzone były wszystkie konkurencje sportowe. Asystowali im studenci z Politechniki Opolskiej – reprezentanci Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Emocje podczas rywalizacji podtrzymywane były głośnym dopingiem kibiców wszystkich drużyn, którzy zachęcali swoich kolegów do zaciętej walki. W trakcie Warzywiady Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty dokonała podsumowania "Roku Szkoły w Ruchu" w województwie opolskim.

Stoisko Agencji Rynku Rolnego reprezentowane przez: Martę Kwoczek, Katarzynę Pasternak, Agnieszkę Kucharuk oraz Aleksandrę Kubacką obfitowało w owoce i warzywa nie tylko na paterach, ale również w formie owocowych kresek malowanych przez nasze koleżanki z oddziału.

Pomalowane buzie, torby z nagrodami, dyplomy i zdrowy duch sportowej rywalizacji sprawiły, że wszyscy uczestnicy jak i organizatorzy spójnie uznali, „Warzywiadę 2014” za udaną!
Mamy nadzieję, że wspólne działania reprezentantów różnych resortów w ramach profilaktyki zdrowia zaowocują w przyszłości witalnością naszych najmłodszych a aktywne uczestnictwo dzieci w programie „Owoce w szkole” na trwałe zmieni ich nawyki żywieniowe.

Cytując H. Forda pamiętajmy, że „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp a wspólna praca to sukces”.

powrót