AAA

Konferencje pn. "Warzywa i owoce dają moce"

Konferencje pn.

4 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyła się konferencja po hasłem „Warzywa i owoce dają wielkie moce”. Właściwe odżywianie jest podstawą prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci. Dieta bogata w owoce i warzywa znacząco wpływa na zwiększenie odporności dzieci oraz poprawia ich koncentrację i daje energię do nauki.

Organizatorem konferencji był Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie w ramach programu „Owoce w szkole”, którego głównym celem jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych oraz zwiększenie w ich diecie ilości spożywanych warzyw i owoców. Konferencja skierowana była głównie do dyrektorów i nauczycieli z placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy uczestniczą w programie i w swej codziennej pracy zajmują się edukacją zdrowotną dzieci oraz do dostawców dostarczających owoce i warzywa w ramach programu.

Na konferencję przybyli Grażyna Kluge Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Gustaw Marek Brzezin Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele samorządu lokalnego z Prezydentem Miasta Olsztyna - Piotrem Grzymowiczem na czele, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z OT ARR.
W tematykę konferencji wprowadził Andrzej Milkiewicz Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie. Prof. dr hab. Jerzy Borowski z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił wykład pt. „Owoce i warzywa w diecie dzieci i młodzieży – wczoraj, dziś, jutro”, w którym omówił znaczenie owoców i warzyw w diecie dzieci i młodzieży.

Następnie Pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zaprezentowała działania podejmowane w szkołach, których celem jest realizacja bieżących zadań z zakresu edukacji zdrowotnej dzieci. Omówiła również zakres współpracy w realizacji programu „Szkoły Promujące Zdrowie”, który przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu życia oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Informacje dotyczące realizowanego przez ARR programu „Owoce w szkole” przekazała uczestnikom Pani Alicja Maruszak – Zastępca Dyrektora OT. Konferencję uświetniły również występy artystyczne nawiązujące do tematyki zdrowego odżywiania w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lamkowie oraz Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie.

Ostatnim akcentem konferencji było wręczenie podziękowań i wyróżnień. Otrzymały je szkoły podstawowe, które wzorowo uczestniczą w programie „Owoce w szkole” oraz angażują się w realizację przedsięwzięć mających na celu promocję zdrowego odżywiania. Andrzej Milkiewicz - Dyrektor OT podziękował dostawcom uczestniczącym w programie oraz instytucjom współpracującym z OT ARR w Olsztynie w zakresie promocji programu „Owoce w szkole” i wręczył pamiątkowe „jabłka ARR”. Konferencja odbywała się pod patronatem medialnym TVP Olsztyn, Radia Olsztyn, Radia ESKA i Gazety Olsztyńskiej.

powrót