AAA

Konferencja pt. "OWOCna SZKOŁA"

Konferencja pt.

W dniu 28 kwietnia 2014 roku na Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. "OWOCna SZKOŁA", organizowana przez Oddział Terenowy ARR w Katowicach oraz Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

Konferencja stanowiła wieloaspektowe podsumowanie realizacji programu „Owoce w szkole”, w województwie śląskim, nawiązując jednocześnie do innych działań o charakterze edukacyjnym realizowanych w placówkach oświatowych w tym zakresie.

Otwarcia konferencji dokonali p. Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty oraz p. Tomasz Żabiński – Dyrektor OT ARR w Katowicach wprowadzając gości w tematykę konferencji. Następnie:

Prezentację programu ,,Owoce w szkole’’ realizowanego przez ARR w Katowicach przedstawił p. Witold Panas - Z-ca Dyrektora OT ARR w Katowicach:

Działania parlamentarne na rzecz walki z otyłością wśród dzieci przedstawiła p. dr n. med. Beata Małecka – Libera;
Prezentację nt. Ocena ucznia z wychowania fizycznego w nowoczesnym systemie edukacji – przykłady dobrych praktyk przedstawił p. prof. Jerzy Pośpiech – członek zespołu ekspertów ds. reformy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prezentację nt. Kształtowania nawyków prozdrowotnych w szkole przedstawił p. dr hab. Prof. UŚ Piotr Skubała – specjalista z dziedziny edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.

Prezentację nt. Owocowo –warzywne składniki odżywcze przedstawiła p. prof. dr hab. Barbara Zahorska – Markiewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, autorka programu zdrowego odchudzania ,,ZODIAK’’ i ,,Wiem co jem’’, specjalista z zakresu badań naukowych nad otyłością.
Prezentację nt. Zmiana nawyków żywieniowych dzieci na przykładzie autorskiego projektu ,,Tęcza smaków dla niejadka’’ przedstawiły p. mgr Jadwiga Skupis, mgr Anna Czapla – nauczycielki, specjalistki z zakresu Arteterapii, autorki programu dla młodszych dzieci ,,Smakowa tęcza dla niejadka’’.

W konferencji wzięło udział przeszło 250 zaproszonych gości w tym przedstawiciele samorządu, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach – Roman Włodarz, Dyrektor ŚODR O/Mikołów – Stanisław Gardoń, dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych, dostawcy z terenu województwa śląskiego oraz media lokalne (Radio Katowice, Radio eM, PAP).

powrót