AAA

Konferencja pt.: "Owoce mają pozytywne mocne"

Konferencja pt.:

Dnia 12 czerwca 2014 roku Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie Pan Marek Jakubiak wraz z pracownikami oddziału zorganizował konferencję pt.: „Owoce mają pozytywne moce”.

Partnerami konferencji byli: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki.

Głównym celem konferencji była promocja programu „Owoce w szkole”, zapoznanie uczestników ze statystyką i wynikami działań towarzyszących prowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego na przestrzeni pięciu lat funkcjonowania programu. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, dostawcy owoców i warzyw, szkolni koordynatorzy działań prozdrowotnych, nauczyciele oraz media regionalne: TVP Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński, Panorama7.

Otwarcia konferencji dokonał Pan Marek Jakubiak - Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie. Pani Ewa Kettner-Gortat pracownik Sekcji Interwencji omówiła dotychczasową realizację programu „Owoce w szkole” oraz poinformowała o zmianach, które obowiązywać będą w nowym roku szkolnym 2014/2015.

Następnie głos zabrała Pani Urszula Pańka - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, która przedstawiła istotę działań Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Pani Daniela Arciszewska z Kuratorium Oświaty zachęciła dyrektorów szkół do aktywnego uczestnictwa w programach prozdrowotnych, w tym także do programu „Owoce w szkole”. Pani Ewa Sowa - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, która posiada Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, przedstawiła doświadczenia zdobyte na przestrzeni lat i zaprezentowała inicjatywy podejmowane przez placówkę. Pani dr Kamila Mocek – dietetyk, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zaprezentowała temat: „Rola pierwszego i drugiego śniadania w diecie najmłodszych”. Dietetyk podczas konferencji udzielał konsultacji uczestnikom i służył fachową radą w układaniu jadłospisu. Pani Alicja Narożna – specjalista ds. żywienia, omówiła szeroko tematykę działań towarzyszących i promocji zdrowia w szkołach realizujących program „Owoce w szkole” oraz temat sklepików szkolnych i asortymentu sprzedawanego w sklepikach. Swoje wystąpienie miał również Pan Piotr Więcek, który zaprezentował problem aktywności fizycznej i nadwagi wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim. Na zakończenie Pani Małgorzata Koszur – Rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ omówiła temat „Dziecko w systemie opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ”, łącząc działania prozdrowotne z działaniami NFZ.

Szkoła, która szczególnie aktywnie włącza się w działania towarzyszące w ramach realizacji programu „Owoce w szkole” i jest również szkołą, która posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie - Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, zaprezentowała uczestnikom konferencji występ artystyczny, który był atrakcyjnym urozmaiceniem prelekcji. Pani Tatiana Olbert - Dyrektor Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie otrzymała z rąk Pana Marka Jakubiaka grawrton z podziękowaniem za owocną współpracę oraz wkład i zaangażowanie w upowszechnianiu informacji na temat programu
„Owoce w szkole”.

W trakcie konferencji wręczono również wyróżnienia i statuetki, jako symbol podziękowania za wsparcie i promocję działań i programów prozdrowotnych, realizowanych przez Agencji Rynku Rolnego.

Stoiska z przykładowymi porcjami owocowo-warzywnymi, zaprezentowali dostawcy aktywnie uczestniczący w programie „Owoce w szkole”.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, pomocne przy realizacji działań towarzyszących w ramach programu „Owoce w szkole”.

powrót