AAA

Konferencja pt. "Czy chłopaki i dziewczyny jedzą w szkole witaminy"

Konferencja pt.

W dniu 11 czerwca 2014 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Czy chłopaki i dziewczyny jedzą w szkole witaminy”.

Konferencja została zorganizowana przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie wspólnie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jako element szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej mającej na celu poinformowanie uczestników spotkania o bieżącej realizacji programu „Owoce w szkole” w Polsce i województwie Podkarpackim oraz zachęcenie do udziału w tym programie.

Konferencja skierowana była do dyrektorów i nauczycieli z placówek oświatowych z województwa podkarpackiego oraz dostawców owoców i warzyw do szkół. Na spotkanie przybyli Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki, Antoni Wydro Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Marek Ordyczyński Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Robert Machowski Prezes Związku Stowarzyszeń Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego oraz przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji samorządowych i rolniczych, które współpracują z OT ARR w Rzeszowie.

Otwarcia konferencji dokonał Andrzej Wróbel Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie. Jan Kurzyński Kierownik Sekcji Interwencji OT ARR w Rzeszowie omówił dotychczasową realizację programu „Owoce w szkole” w województwie podkarpackim oraz poinformował o zmianach , które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2014/2015. Następnie głos zabrała Urszula Binduga Dietetyk z Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która wygłosiła wykład nt. otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako problem cywilizacyjny i społeczny.

Antoni Wydro Podkarpacki Wicekurator Oświaty przedstawił prezentację nt. „Szkoła miejscem tworzenia dobrych nawyków”. Informacje o popularyzowaniu zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne wynikające z doświadczeń programu
„Zdrowo jem – zdrowo żyję” realizowanego przez PIRE przedstawiła Anna Hadała Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży przy
Podkarpackiej Izbie Rolnictwa Ekologicznego. Konferencję uświetniły również występy artystyczne nawiązujące do tematyki zdrowego odżywiania w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

W trakcie konferencji wręczono wyróżnienia i statuetki jako symbol podziękowania za wsparcie działań Agencji Rynku Rolnego i włączenie swojej szkoły we wspólną organizację w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 cyklu warsztatów kulinarnych promujących zdrowy styl odżywiania w szkołach podstawowych województwa podkarpackiego w ramach realizowanych przez ARR programów „Owoce w szkole”. Podziękowania otrzymali Aleksandra Wanic Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie, Irena Baran Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz Władysław Płoszaj Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Konferencja odbywała się pod patronatem medialnym TVP Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów, Radia VIA i Gazety Codziennej „Nowiny”.

powrót