AAA

Konferencja promująca program "Owoce w szkole"

Konferencja promująca program

Dnia 10 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Caritas w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Metodyka działań prozdrowotnych skierowanych do dzieci i młodzieży w oparciu o osiągnięcia programu „Owoce w szkole” oraz doświadczenia różnych instytucji”. Organizatorem konferencji była Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie. Gości przywitał i wprowadził w tematykę dyrektor Oddziału Terenowego Andrzej Romańczuk.

Głównym celem konferencji była promocja programu „Owoce w szkole”, zapoznanie uczestników z wynikami działań prowadzonych w tym zakresie oraz zmian wchodzących od nowego roku szkolnego 2014/2015. Wykładowcami uczestniczącymi w konferencji byli: Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty, dr n. med. Piotr Dreher radny Rady Miasta Lublin, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, dr n. farm. Marcin Mandryk - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, dr n. społ. Magdalena Boczkowska - Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS, ze strony ARR Piotr Sawicki zastępca dyrektora. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych, szkolni koordynatorzy działań prozdrowotnych i nauczyciele.

Uczestnicy spotkania otrzymali prezentacje i materiały informacyjne pomocne przy realizacji zajęć z dziećmi oraz dotyczące współpracy rodziców, dzieci i szkoły w zakresie występowania problemów z nadwagą lub niedowagą uczniów. Wskazano także rozwiązania w kwestii sklepików szkolnych i zaopatrzenia w niezdrowe przekąski. Zwrócono uwagę na unikanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach wychowania fizycznego.

Na zakończenie, przedstawiciele trzech zaproszonych szkół zaprezentowali rozwiązania stosowane w swoich szkołach dotyczące aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się oraz aktywizacji rodziców we wspólnych działaniach w tym kierunku.

W konferencji uczestniczyło 140 dyrektorów i nauczycieli.

powrót