AAA

Konferencja "Owoce w szkole"

Konferencja

W dniu 24.04.2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu zorganizował Konferencję podsumowującą realizację programu „Owoce w szkole”.

Konferencja odbyła się w siedzibie Agencji w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90.

W konferencji udział wzięli Dyrektorzy wybranych szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego uczestniczących i nieuczestniczących w programie „Owoce w szkole”, przedsiębiorcy dostarczający owoce do szkół, przedstawiciele samorządów, przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawiciel kuratorium oświaty oraz przedstawiciele Oddziału Terenowego ARR w Poznaniu.
Konferencja rozpoczęła się wygłoszoną przez Dyrektora OT ARR w Poznaniu – Pana Andrzeja Bobrowskiego prelekcją na temat „Historia, znaczenie i rola programu „Owoce w szkole”, po której omówione zostały wyniki badań dotyczących oceny realizacji programu „Owoce w Szkole”.

Następnie Pani dr Róża Biegańska – Marecik (przedstawiciel Katedry Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) przestawiła wykład w temacie „Rola owoców i warzyw w codziennej diecie”.

Konferencja zakończyła się żywą dyskusją na temat roli i znaczenia włączenia owoców i warzyw do codziennej diety dzieci dorosłych. Na zakończenie uczestnicy konferencji otrzymali broszury informacyjne i materiały dotyczące podsumowania wyników oceny programu „owoce w szkole”.

powrót