AAA

Konferencja "Owoce w szkole"

Konferencja

W dniu 27 maja bieżącego roku Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu zorganizował konferencję pt.: „Znaczenie owoców i warzyw w diecie dzieci w świetle programu Owoce w szkole, jako narzędzia kształtującego zdrowe nawyki żywieniowe uczniów”.

Skierowana była ona głównie do dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli zajmujących się edukacją zdrowotną oraz dostawców dostarczających owoce i warzywa w ramach programu. Na konferencję przybyli również przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Urzędu Miasta Wrocławia i Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Prowadzący konferencję dyrektor OT ARR we Wrocławiu Jacek Sołtys wprowadzając przybyłych w tematykę spotkania przedstawił po krótce historię, cele oraz założenia programu „Owoce w szkole”. Następnie w wystąpieniu omówił realizację programu w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz wyniki oceny programu przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Kolejny wykład pt.: „Dlaczego owoce powinny się znaleźć w diecie dzieci?” wygłosiła Pani prof. dr hab. med. Anna Noczyńska z Katedry i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W przystępny sposób przedstawiła ona wpływ najpopularniejszych w naszym kraju owoców na zdrowie człowieka oraz przewagę świeżych owoców i ich wyrobów nad produktami przetworzonymi.

W czasie przerwy przybyli goście mieli możliwość spróbować owoce i soki, które są dostarczane do dolnośląskich szkół w ramach programu „Owoce w szkole” oraz mogli podziwiać prace plastyczne o tematyce owocowo warzywnej przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu.

Po przerwie Pani dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. z Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu wygłosiła wykład pt.: „Rola owoców i warzyw w diecie dzieci”. Z wykładu uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć jakie warzywa i owoce oraz w jakiej ilości powinny znaleźć się w prawidłowo ułożonej diecie dzieci.
Oba wykłady spotkały się zainteresowaniem i po każdym z nich było dużo pytań do zaproszonych specjalistów.

Jako ostatnie wystąpiły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu, które przedstawiły działania z zakresu edukacji zdrowotnej i towarzyszących programowi „Owoce w szkole” realizowane w ich szkole. Następnie uczniowie I klasy tej szkoły wystąpili w przedstawieniu o tematyce dotyczącej zdrowego odżywiania.

Na zakończenie konferencji odbyło się wręczenie podziękowań i wyróżnień. Wyróżnienia otrzymały szkoły podstawowe, które wzorowo uczestniczą w programie „Owoce w szkole” oraz realizują wiele innych przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowego odżywiania. Dyrektor OT wraz z kierownik Sekcji Informacji i Promocji Teresą Pernal wręczyli podziękowania instytucjom współpracującym z OT ARR we Wrocławiu w zakresie promocji programu „Owoce w szkole”, zatwierdzonym dostawcom w programie oraz wykładowcom.

powrót