AAA

Konferencja "Edukacja dla zdrowia"

Konferencja

W dniu 25 września bieżącego roku Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało konferencję „Edukacja dla zdrowia”. Konferencja skierowana była do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów placówek oświatowych z Wrocławia.

Podczas spotkania nauczyciele WF omawiali aktualne zagadnienia związane z zajęciami sportowymi w szkołach i edukacją zdrowotną. Konferencja stała się okazją do przypomnienia o programach WPR „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” adresowanych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli. Pracownik OT ARR we Wrocławiu omówił założenia i realizację obu programów, przekazał również uczestnikom materiały informacyjne.

powrót