AAA

Konferencja dot. programu "Owoce w szkole"

Konferencja dot. programu

W dniu 5.06.2014 roku, Oddział Terenowy ARR w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, zorganizował konferencję pt. : "Racjonalnego żywienia dzieci w wieku szkolnym. Rola programu OWOCE w SZKOLE w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych", podczas której przedstawiono realizację programu „Owoce w szkole w latach 2009-2013 w województwie łódzkim.

Podczas konferencji, miał również miejsce wykład, pani dr n. med. Lidii Ostrowskiej Nawarycz, nt.:” Zagrożeń i zaburzeń, spowodowanych niewłaściwym odżywianiem” oraz „Roli owoców i warzyw w diecie dzieci w wieku szkolnym”.

Realizację projektu przedstawił z-ca dyrektora Adrian Rol, a słowa uznania za tak dobre wyniki w nakłanianiu dzieci do zdrowego odżywiania, przekazał obecny wicewojewoda łódzki, Paweł Bejda. Z kolei o skuteczności programu w kształtowaniu zwyczajów żywieniowych dzieci i zwiększeniu ich wiedzy oraz nastawienia do jedzenia owoców i warzyw, wspomniała kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR OT Łódź- Kinga Beśka-Więcek. Wszyscy obecni goście, w tym Łódzki Kurator Oświaty, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, czy Kierownik Działu Promocji Zdrowia potwierdzili zasadność kontynuacji propagowania wiedzy w tym kierunku, odnosząc się do przedstawionych efektów.

powrót