AAA

Informacje dla szkół i rodziców

Rok szkolny 2016/2017 był ósmym i jednocześnie ostatnim rokiem

  realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole” w jego dotychczasowej formie.

Jednakże działamy dalej.

Od roku szkolnego 2017/2018 zapraszamy do udziału

w nowym „Programie dla szkół”!

Program dla szkół

Nowy program będzie promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, korzystając przy tym z najlepszych doświadczeń zebranych podczas wieloletniej realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

 

W ramach nowego programu dzieci będą:

  • otrzymywały bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne,
  • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa.

 

Obecnie trwają prace nad aktami prawnymi oraz Strategią krajową określającymi zasady realizacji nowego programu w Polsce. Informacje na temat prac nad „Programem dla szkół” oraz warunki uczestnictwa dostępne będą na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl.

 

Zapraszamy wraz z nowym rokiem szkolnym!

powrót